Om firmaet

Advokatfirmaet Sopp Onsrud AS ble etablert høsten 2020 av advokat Joachim Sopp Onsrud. Det er et advokatfirma som har fokus på å ivareta klienten og klientens interesser på best mulig måte gjennom en tett oppfølging. Firmaet har bred juridisk erfaring og yter juridisk bistand av høy faglig og etisk karakter. Firmaet jobber blant annet innenfor rettsområdet som strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), økonomiske straffesaker, skifte- og arverett, eiendomsoverdragelser og fast eiendoms rettsforhold.

Vi har kontor i kontorfellesskapet NO10 i 4. etasje i Storgata 10 sentralt i Gjøvik sentrum. Derfra er det kort veg til parkeringsplasser, offentlig kommunikasjon og Gjøvik tingrett.

Advokat Joachim Sopp Onsrud

Advokat Joachim Sopp Onsrud har 15 års erfaring som politiadvokat hos påtalemyndigheten.
Han har erfaring med alle typer straffesaker, som alt fra vegtrafikk- til drapssaker. De siste 5 årene i påtalemyndigheten jobbet han som leder av politidistriktets team for etterforskning av økonomiske straffesaker. Der hadde han ansvaret for etterforskning av økonomiske mislighold, arbeidsmiljøkriminalitet, forurensningskriminalitet og faunakriminalitet.
Joachim har også jobber 2 år som advokat i et advokatfirma. Der jobbet han med forskjellige fagfelt som blant annet strafferett(forsvarer og bistandsadvokat), arv-, skifte- og familierett, eiendomsoverdragelser og fast eiendoms rettsforhold, konkurs og kontraktsrett.
Joachim har også jobbet 2 år som advokat i et eiendomsmeglerfirma. Der var han fagansvarlig og drev med overdragelser av eiendom. Han har derfor god erfaring med eiendomsoverdragelser.